English STORE- Phase 1

Lesson 11S: Speaking

Trả lời các câu hỏi sau:

 • What did you learn from the reading passage? (Bạn đã học được điều gì từ văn bản bài đọc?)
 • What is the problem in the village of Foro relating to freshwater?
 • Why is bringing clean water close to villagers’ homes the key to the problem?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.