English STORE- Phase 1

Lesson 1S: Speaking

1. Đọc lớn các cụm diễn đạt sau, đọc 2-3 lần

 • A team of scientists
 • has spent
 • six years
 •  the reactions of people
 •  in cities around the world
 • different situations
 • The results show that
 •  people have less money
 • friendlier populations
 • comes out the top
 • thas got more to do with environment than culture or nationality
 •  the way locals treated strangers
 • cities around the world
 •  through a series of tests
 • they dropped pens
 • pretended they were blind
 • needed help crossing the street
 • people are more helpful
 •  cities with a more relaxed way of life
 • was only a little lower
 • people tend to be short of time
 •  they hurry and often ignore strangers

2. Dựa vào bài đọc, trả lời các câu hỏi sau:

(Gợi ý: Bạn có thể nói lớn lên câu trả lời trong Tiếng Việt trước, viết câu trả lời ra giấy rồi chuyển sang Tiếng Anh và đọc thành tiếng 3-5 lần)

 • What is the result of the 6-year research of the team of social psychologists from California? (Cái gì là kết quả của cái nghiên cứu 6 năm của cái nhóm các nhà tâm lý học xã hội từ California?)
 • How did the psychologists conduct their research? (Các nhà tâm lý học đã tiến hành nghiên cứu của họ như thế nào?)
 • Why are people with less money more friendly? (Tại sao những người có ít tiền thì hạnh phúc?)
 • What is a relaxed way of life? (Cái gì là một lối sống thư giãn hơn?)
 • Do you like to have a relaxed way of life? Why? (bạn có muốn có một lối sống thư giãn không? Tại sao?)

(more…)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.