English STORE- Phase 1

Lesson 2S: Thực hành Speaking

 1. Ôn tập từ vựng: đọc lớn các từ vựng sau:

trở nên mở hơn: become more open

– định nghĩa của: the definition of

– những người dân địa phương hạnh phúc như thế nào: how happy the local people are

– sự nghèo khó: poverty

– đồng nghĩa: is/ are synonym with

– minh chứng/ bằng chứng: evidence

– tìm hiểu về: learn about

– vai trò: role

– địa vị: status

– trân trọng: appreciate

– việc bảo tồn: preserving

– việc đảm bảo: making sure

– Ví dụ: for example

– để mà: so that

– cho: for

– lợi ích cá nhân: individual benefits

2. Trả lời các câu hỏi sau, trả lời trong Tiếng Việt trước rồi viết câu trả lời xuống giấy, dịch sang Tiếng Anh và đọc lớn câu trả lời 3-5 lần.

 • Sau bài đọc, bạn có thích Costa Rica không? Tại sao?
 • Những tiêu chí nào được dùng để đánh giá một quốc gia hạnh phúc?
 • Những điều kiện nào khiến người dân Costa Rica là những ngời dân hạnh phúc nhất thế giới?
 • Chính phủ Costa Rica đóng vai trò gì trong việc tạo ra đất nước hạnh phúc nhất thế giới này?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.