English STORE- Phase 1

Lesson 4S: Speaking

Trả lời các câu hỏi sau bằng một đến ba câu:
 1. Why is traffic jam problematic? (Tại sao kẹt xe còn phải bàn- còn là vấn đề?)
 2. How many solutions are suggested in the reading passage? (Có mấy giải pháp được gợi ý trong bài đọc?)
 3. What is the first solution called? (Giải pháp đầu tiên được gọi là gì?) What does it mean? (Nó có nghĩa là gì?) What is the effect of solution? (Giải pháp này có tác động gì? )Where do this work? (Nơi nào giải pháp này đã chứng tỏ hiệu quả?)
 4. What is flexi-time? (Flaxi-time là gì?) How does flexi-time help reduce rush hour traffic?(Flexi-time giúp giảm kẹt xe giờ cao điểm như thế nào?

(more…)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.