English STORE- Phase 1

Lesson 6W: How to write about Solutions

Cách viết đoạn văn về solutions

 

 1. Viết về solutions là viết về nội dung gì?

– Solutions là các giải pháp giải quyết một vấn đề (trả lời câu hỏi: “Làm thế nào để giải quyết vấn đề?”)

2. Cấu trúc Đoạn viết về Solution:

-> Câu 1: giới thiệu solution (câu chủ đề- topic sentence)

-> Các câu còn lại (2-4 câu): làm rõ solution đó bằng cách trả lời các câu hỏi:

+ HOW DOES IT WORK? (Nó vận hành như thế nào/ bằng cách nào?)

+WHAT ARE THE RESULTS? (Kết quả đến từ giải pháp đó là gì?)

+WHAT IS EXAMPLE? (Có ví dụ nào không? nêu ra)

** Ví dụ: Đọc lại đoạn văn về một solution đã học:

The most promising technique for reducing city traffic is called congestion pricing, whereby cities charge a toll to enter certain parts of town at certain times of the day. In theory, if the toll is high enough, some drivers will cancel their trips or go by bus or train. And in practice it seems to work: Singapore, London, and Stockholm have reduced traffic and pollution in city centers thanks to congestion pricing.

Cái kỹ thuật hứa hẹn nhất cho việc giảm tải giao thông đô thị được gọi là việc trả phí tắc nghẽn, bởi đó các thành phố tính một khoản phí để đi vào những phần nào đó của thị trấn tại những thời gian nào đó trong ngày. Trong lý thuyết, nếu cái phí (là) đủ cao, vài lái xe sẽ hủy các chuyến đi của họ hoặc đi bằng xe bus hoặc tàu . Và trong thực hành nó có vẻ hiệu quả: Singapore, London và Stockholm đã giảm giao thông và sự ô nhiễm trong các trung tâm thành phố nhờ việc trả phí tắc nghẽn.

=> Đoạn này có thể hình dung thành một mẫu như sau:

Cái giải pháp hứa hẹn nhất cho việc A là B, điều có nghĩa là….. Cách thực hiện giải pháp này là chính quyền địa phương vào cuộc làm việc C. Nếu giải pháp này được thi hành, vấn đề sẽ được giải quyết. Trong thực tế, đã có nhiều nơi thực hiện thành công giải pháp này.

3. Áp dụng mẫu trên để viết một đoạn đơn về:

a) Một giải pháp cho vấn đề ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn:

 • Cái giải pháp hứa hẹn nhất cho việc cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị đông đúc là tăng cường việc sử dụng giao thông công cộng. Chính quyền địa phương không khuyến khích người dân chọn các phương tiện cá nhân khi tham gia giao thông. Nếu những chiếc xe riêng được giữ khỏi các con đường, lượng khí thải CO2 sẽ giảm đáng kể. Trong thực tế, Singapore, London và Stockholm đã thành công trong mục tiêu này bằng việc áp dụng cái được gọi là congestion pricing.

b) Một giải pháp cho vấn đề nước ngọt (fresh water):

 • Cái giải pháp hứa hẹn nhất cho vấn đề nước ngọt là việc tăng cường chất lượng nước sạch và cải thiện các điều kiện vệ sinh. Chính quyền địa phương ở những khu vực đang phát triển cần đầu tư ngân quỹ vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nước và đưa ra những tiêu chuẩn về an toàn nước sinh hoạt. Nếu việc này được thực hiện, khoảng 2 triệu đứa trẻ sẽ được cứu mỗi ngày. Trong thực tế, chương trình nước sạch của Unicef những năm 1980s đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của trẻ nhỏ nói riêng và người dân ở Việt Nam nói chung.

4. Cách tạo ra một đoạn phức: Kết hợp các đoạn đơn sẽ tạo ra một đoạn phức (là một đoạn có 2-3 ý nhỏ). Ví dụ:

 • Đoạn đơn 1: Cái kỹ thuật hứa hẹn nhất cho việc giảm tải giao thông đô thị được gọi là việc trả phí tắc nghẽn, bởi đó các thành phố tính một khoản phí để đi vào những phần nào đó của thị trấn tại những thời gian nào đó trong ngày. Trong lý thuyết, nếu cái phí (là) đủ cao, vài lái xe sẽ hủy các chuyến đi của họ hoặc đi bằng xe bus hoặc tàu . Và trong thực hành nó có vẻ hiệu quả: Singapore, London và Stockholm đã giảm giao thông và sự ô nhiễm trong các trung tâm thành phố nhờ việc trả phí tắc nghẽn.
 • Đoạn đơn 2: Một cách khác để giảm giao thông giờ cao điểm là cho những người chủ thi hành thời gian linh hoạt, cái mà cho phép những người công nhân đi tới và đi từ nơi làm việc tại những thời điểm giao thông không đông đúc để tránh cái giờ cao điểm. Những người, người phải đi lại trong thời gian đông đúc có thể làm cái phần của họ bằng việc chia sẻ xe. Những người chủ cũng có thể cho phép nhiều nhân viên làm việc từ xa để đồng loạt giữ các xe khỏi con đường.

 

 • Đoạn phức: Một giải pháp hứa hẹn và khả thi cho vấn đề tắc nghẽn giao thông là phí tắc nghẽn và chính sách giờ cao điểm. Việc trả phí tắc nghẽn là giải pháp mà bởi đó các thành phố tính một khoản phí để đi vào những phần nào đó của thị trấn tại những thời gian nào đó trong ngày. Trong lý thuyết, nếu cái phí (là) đủ cao, vài lái xe sẽ hủy các chuyến đi của họ hoặc đi bằng xe bus hoặc tàu . Và trong thực hành nó có vẻ hiệu quả: Singapore, London và Stockholm đã giảm giao thông và sự ô nhiễm trong các trung tâm thành phố nhờ việc trả phí tắc nghẽn. Thứ hai, để giảm giao thông giờ cao điểm, những người chủ được trao quyền để thi hành (cái gọi là) thời gian linh hoạt, cái mà cho phép những người công nhân đi tới và đi từ nơi làm việc tại những thời điểm giao thông không đông đúc để tránh cái giờ cao điểm. Những người, người phải đi lại trong thời gian đông đúc có thể làm cái phần của họ bằng việc chia sẻ xe. Những người chủ cũng có thể cho phép nhiều nhân viên làm việc từ xa để đồng loạt giữ các xe khỏi con đường.

=>Tips: Cần thay đổi câu chủ đề và cách diễn đạt để mạch văn được tự nhiên.

5. Thực hành: Hãy viết một đoạn văn trong Tiếng Việt trình bày giải pháp cho việc làm cho xe hơi điện trở thành phổ biến theo mẫu trên. (Tham khảo tài liệu bài đọc tại đây)

(more…)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

3 thoughts on “English STORE- Phase 1”

  1. Sorry đã không check website for a long time.

   Nếu bạn muốn học, bạn cần tạo 1 tài khoản Paypal hoặc có thể trả phí khóa học là $49 bằng cách chuyển khoản ở Việt Nam.
   Hướng dẫn chuyển khoản tại link tutorschool.vn/chuong-trinh-hoc/Sach-tu-hoc-ielts
   (hoặc bạn chỉ cần mua sách nếu bạn ở VN)

Đã đóng nhận xét.